Số 310/27 - Hẻm 388 - Đ. 30 tháng 4 - Ninh Kiều - Cần Thơ
hotro@minhquang.edu.vn
0911.645.645 - 0939.153.253

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 310/27 - Hẻm 388 - Đ. 30 tháng 4 - Ninh Kiều - Cần Thơ

Số điện thoại:

0911.645.645 - 0939.153.253